За Федерацията

американски футбол българска федерация

Какво целим в АФБФ?

Нашата цел е да обединим усилията на всички спортни клубове, членове на АФБФ и да създадем максимално добри условия за практикуването на спортовете американски футбол и/или флаг футбол от всички – деца, юноши, жени и мъже, като средство за подобряване на здравето и физическата дееспособност.

Ние се стремим към усилване на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес в спортните клубове, с цел постигане високи спортни резултати.

АМЕРИКАНСКИ ФУТБОЛ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ

Запознай се с управителния съвет!

Разбери повече за играта

Американски футбол

В американския футбол се комбинират вариация от елементи, като спортисти с различни физически и психически изисквания допринасят за успеха на отбора.

Флаг Футбол

Флаг футболът е част от американския футбол, но се играе без екипировка и е по-достъпен за всички. Също така отборите  могат да бъдат смесени. 

Документи

Всички документи, свързани с АФБФ, годишният държавен спортен календар и др.