Цели на АФБФ

rsz_american-football-players-action-stadium_2 (1)

Какво целим?

Със създаването си през 2020 г. целта на АФБФ е да осъществи бързото развитие и популяризиране на спортовете – американски футбол във формат 8х8 и 11х11 играчи и флаг футбол във формат 5х5 играчи по правилата на IFAF.

Усилията ни са насочени към изграждането на функционираща система за развитие на американския футбол и флаг футбола в Република България, за насърчаване на двигателната активност и практикуването на спорта от гражданите, като фактор за постигане на значителен социален ефект и подкрепа за развитието на спорта за високи постижения.

Нашата цел е да обединим усилията на всички спортни клубове, членове на АФБФ и да създадем максимално добри условия за практикуването на спортовете американски футбол и/или флаг футбол от всички – деца, юноши, жени и мъже, като средство за подобряване на здравето и физическата дееспособност. Ние се стремим към усилване на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес в спортните клубове, с цел постигане високи спортни резултати.

За нас изграждането на спортна инфраструктура, която задоволява потребността от системни занимания със спорта американски футбол и/или флаг футбол е приоритет, както и популяризирането на спорта в училищата и вишите учебни заведения в страната.